Çeyrek asır süren saha çalışmaları sonucunda klasik ama yenlikçi üretim anlayışı ile sürdürülebilir müşteri memnuniyeti hedefi doğrultusunda kurulan Etken Kalıp, ulusal pazarda olan başarısını global pazarda da tescil etmiş olmasının motivasyonu ile yatırımlarına devam etmektedir.

Minimum maliyet ile maksimum verimlilik sunmak amacı ile Endüstri 4.0 dönüşümünü tamamlamış olan Etken Kalıp hedefleri doğrultusunda hızla büyümektedir.

İş birlikleri ve projeleri ile gelecek yıllara güvenle bakan Etken Kalıp, sizleri de güvenle doğacak olan yeni başarılara imza atmaya davet ediyor.

Üretim ve kalitenin bir birinden ayrılamaz bir bütünün iki parçası gibi değil. bir birini tamamlayan iki ayrı felsefenin mükemmel uyumunun olduğunu benimseyen Etken Kalıp gelecekten günümüze hizmet sunmaktadır.

Endüstri 4.0/Dijital dönüşüm, ürünlerinde ve üretim süreçlerinde değer yaratmak isteyen sanayi firmalarının gündemindeki en önemli konulardan birisi konumundadır. Etken Kalıp, sanayinin dijitalleşmesinin gelişen ekonomilere büyük katkılar sağlayacağını savunmakta ve dijitalizasyon konusunda kendi üretim sahasında uygulayıcı adımlar atmaktadır. Sürdürülebilir inovasyon yönetimi yaklaşımıyla çalışmalarını sürdüren Etken Kalıp, özellikle IoT ve Bulut Sistem Yönetimiyle dijital akan veriyi yönetiyor ve üretim sahasını anlık takip edebiliyor.

Büyük verilerin analizi, analistlerimizin ve araştırmacılarımızın dijital verileri kullanarak daha iyi ve daha hızlı kararlar vermelerini sağlıyor. Etken Kalıp, önceden kullanılmamış veri kaynaklarından bağımsız olarak ya da var olan kurumsal verilerle birlikte yeni içgörüler elde etmek için makine öğrenimi, tahmine dayalı analitik, veri madenciliği önleyici ve kestirimci bakım, istatistik gibi gelişmiş analitik teknikleri ile üretimin bütün aşamalarını dijital olarak planlamakta ve memnuniyetinizi sağlamaktadır.